Службе

Руководство Дома здравља:

Директор:

Др Љутомир Давидовић, спец. медицине рада

Секретар:

Душко Будимовић

Главна сестра:

Jaдранка Милијић

Служба физикалне медицине:

Начелник службе физикалне медицине:

Др Зора Томић, спец. физикалне медицине

Служба гинекологије:

начелник службе гинекологије:

Др Душан Радивојевић, спец. гинекологије

Др Миленко Недељковић, спец. гинекологије

Служба лабараторијске дијагностике:

начелник дијагностичке службе:

Др Антић Предраг, спец. клиничке биохемије

Служба за здравствену заштиту одраслих:

начелник Службе за здравствену заштиту одраслих

Др Далибор Јевтић, доктор медицине

Др Фуад Мехмедовић, спец. опште медицине

Др Снежана Спасојевић Петровић,спец. опште медицинe

Др Оливера Савић,спец.ургентне медицине

Др Мома Михаиловић,спец. ургентне медицине

Др Славољуб Петковић, доктор медицине

Др Данијела Марковић, доктор медицине

Др Наташа Цојић, доктор медицине

Др Ирена Богдановић, доктор медицине

Др Александра Божиновић-Радосављевић, доктор медицине

Др Оливера Анђелковић, доктор медицине

Др Дејан Антић, доктор медицине, Начелник опште медицине

Служба педијатрије:

начелник педијатрије:

Др Мирослава Здравковић, спец. педијатрије

Др Драган Будимовић, спец. педијатрије

Др Марија Павловић, доктор медицине

Служба радиолошке дијагностике:

Др Татјана Караџић, спец. радиологије

Служба стоматологије:

Др Дарко Антанасијевић, доктор стоматологије

Телефон

018/ 821-523

Факс

018/ 821-001

Тел. за хитне позиве

018/ 821-402

Електронска пошта:

dzsvrljig@gmail.com