Ценовник

Стоматолошка служба Дома здравља Сврљиг у свом саставу има три доктора стоматологије са вишегодишњим искуством, од којих једног доктора опште стоматологије и два доктора са специјализацијом.

Служба је опремљена савременим стоматолошким столицама и квалитетно и професионално пружа велики број услуга.

Здравственим осигураницима који су ослобођени плаћања партиципације (деца, труднице, особе преко 65 год. старости и остали), потпуно БЕСПЛАТНО, врши се пружање СВИХ здравствених услуга.

Изузетна повољност је ПОТПУНО БЕСПЛАТНА израда протеза пацијентима, здравственим осигураницима, старијим од 65 година.

Све врсте услуга прузају се и пацијентима који плаћају стоматолошке услуге или немају здравствене књижице из свих крајева Србије и то по званичном ценовнику који је изузетно повољан и прилагођен ниском стандарду нашег становништва.

ЦЕНОВНИК:

01
Вађење зуба без ињекције
550 динара
02
Вађење зуба са ињекцијом
700 динара
03
Компликовано вађење зуба
950 динара
04
Амалгамска пломба
700 динара
05
Хелио пломба на предњим зубима
800 динара
06
Хелио пломба на бочним зубима
900 динара
07
Мортална ампутација
800 динара
08
Лечење дубоког каријеса
550 динара
09
Канално лечење неинфициране пулпе по каналу
800 динара
10
Канално лечење инфициране пулпе по каналу
950 динара
11
Ултразвучно уклањање каменца по вилици
600 динара
12
Тотална протеза
7 000 динара
13
Парцијална протеза
6 000 динара
14
Додатак зуба или кукице
600 динара
15
Репаратура протезе
550 динара
16
Индиректно подлагање протезе
950 динара
17
Скидање старе круне
550 динара
18
Цементирање старе круне
450 динара

Дом здравља Сврљиг на основу одлуке Управног одбора, пружа услуге обезбеђења јавних скупова и манифестација као и услуге санитетског транспорта на лични захтев. Услуге спадају у ванстандардне услуге које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, већ на лични захтев грађана или организација и плаћају се по наведеном ценовнику.

ЦЕНОВНИК МЕДИЦИНСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНИХ СКУПОВА:

01
Ангажовање и дежурство екипе (лекар, мед.сестра и возач), по сату
2 000 динара
02
Ангажовање и дежурство екипе (мед.сестра и возач), по сату
1 300 динара
03
Ангажовање и дежурство екипе (возач), по сату
800 динара
04
Санитетски превоз, по км
45 динара