Дом здравља Сврљиг

Др Љубинко Ђорђевић

Телефон за хитне позвие

Радно време

24/7

РАСПОРЕД Рада лекара

Др Љубинко Ђорђевић

О Дому здравља

Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ представља кључну здравствену установу у општини Сврљиг, намењену пружању примарне здравствене заштите становницима ове општине, као и свима онима који се у оквиру њеног подручја налазе.

Своје корене вуче из далеке прошлости, при чему се прве здравствене услуге на овом подручју могу пратити још из тридесетих година прошлог века, када су основну здравствену заштиту пружали неколицина лекара и медицинских сестара-болничара.

Од скромних почетака, након Другог светског рата, здравствена заштита је почела да се развија убрзано, ширећи просторне и техничке капацитете, као и број стручног особља. Историјски значајан моменат за Дом здравља је 1952. година, када је отворена прва амбуланта у Гушевцу, док је 1963. године званично конституисан Дом народног здравља у Сврљигу, чији се дан оснивања и данас обележава као Дан Дома здравља. Значајно проширење доживљава 1978. године са изградњом нове зграде, која и данас служи као седиште установе.

Са 101 запосленим, укључујући 24 радника са високом школском спремом (доктори медицине и стоматологије) и 51 радником са средњом медицинском школом, Дом здравља Сврљиг обезбеђује широк спектар здравствених услуга.

Ове услуге обухватају:

 • здравствену заштиту одраслих,
 • предшколске и школске деце,
 • омладине,
 • жена,
 • радника,
 • као и услуге поливалентне патронаже,
 • зубоздравствене заштите,
 • лабораторијске и рентген дијагностике,
 • кућну негу и лечење,
 • физикалну медицину и рехабилитацију,
 • као и службу превоза.

Посебно се издваја служба која пружа 24-часовну хитну медицинску помоћ, доступну како у самом Дому здравља тако и путем изласка приправних екипа по позиву.

У циљу пружања здравствене заштите сеоском становништву, у саставу Дома здравља функционишу 3 здравствене станице и 7 здравствених амбуланти распоређених у селима општине Сврљиг, укључујући

 1. Гушевац,
 2. Извор,
 3. Лалинац,
 4. Луково,
 5. Бурдимо,
 6. Грбавче,
 7. Варош,
 8. Попшица,
 9. Давидовац и
 10. Галибабинац.

Услуге лекара се пружају једном недељно по устаљеном распореду, док средње медицинско особље становницима поменутих села пружа свакодневну подршку.

Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ остаје посвећен пружању квалитетне и свеобухватне здравствене заштите свим својим пацијентима, континуирано радећи на унапређењу својих услуга и проширењу доступности здравствене заштите за све чланове заједнице.

Службе дома здравља
Контакт информације