Дом здравља Сврљиг

Др Љубинко Ђорђевић

Телефон за хитне позвие

Радно време

24/7

РАСПОРЕД Рада лекара

Др Љубинко Ђорђевић

Радови у Дому здравља Сврљиг

У Дому здравља су у току радови на адаптацији рендген сале и инсталацији новог дигиталног рендген апарата који су финансирани од стране министарства здравља и трајаће наредне две три  недеље.

Ковид пацијенти којима је потребно снимање превозиће се санитетом, понедељком средем и петком у 07,30, а графије ће читати наш радиолог.

Остали пацијенти се могу снимати у Дому здравља у Нишу са упутом.

У протеклих годину дана, од стране министарства су већ добијена два топловодна котла на пелет и три нова санитетска возила.

Купљено је и једно путничко возило на лизинг који се финансира од стране општине.

Добијен је и нови кадровски план са увећањем броја радника и запошљено је нових 18 радника свих профила. Коригована је исплата додатака на зараду запосленима за прековремени рад, рад празником, долазак на посао, ковид додатак и солидарну помоћ.

Од стране опшитине се финансирају још 6 нових радника.

Окончани су сви мањи судски спорови и рачун је деблокиран у јулу прошле године а затим је окончан и већи судски спор који је платила Општина и више не постоји опасност од нове блокаде а рачун је солвентан. Слава ДЗ-а, прослава за пензионере, пакетићи за децу, награде и сл. су финансирани из сопствених средстава што до сада није био случај. Од фонда су крајем прошле као и почетком ове године добијена додатна средства у износу од 1.7 и 1.9 мил. дин. за материјалне трошкове, санитетски материјал и лекове па је снабдевеност била стална.

Набављен је хематолошки апарат за анализу д-димера, и један апарат за анализу хормона штитне жлезде и тумор маркера простате као и машина за развијање рендген графија. Од стране локалне самоуправе купљен је апарат за анализу крвне слике.Набављене су папуче и униформе за раднике и већи број рачунара и штампача.

Уз сагласност Управног одбора, адаптиране су просторије хитне службе која је сада издвојена у засебном делу и омогућен је број телефона 194 за хитне позиве који је доступан 24/7. Просторије за инфуизије су премештене у делу где је стално присутна мед.сестра. Реновирани су и централни шалтер као и шалтер у цовид амбуланти, сестринска просторија, тоалет за пацијенте и степениште на улазу у саветовалиште. На главном улазу су постављена нова врата на сензор, избетониран је прилаз у двориште и замењени су дотрајали ивичњаци, асфалтиран је прилаз до гараже, уређен травњак, доведена вода у двориште за чесму, израђује се надстрешница у дворишту, закрпљен је део крова и олука. Министарству је послат пројекат и захтев за комплетну замену крова јер почиње да цури и у осталим деловима.

Уведена су два возача у смени и гпс праћење возила а рад кућне неге је уведен и викендом. Увећан је број лекара и сестара у смени а број термина за заказивање је дуплиран.

За ову годину је у плану и израда прилаза за увоз пелета у магацин, зашта се очекује одобрење од фонда и додатна средства.

Предата је и нова иницијатива према фонду за увећање средстава за енергенте у висини поскупљења цена огрева и горива као и за лабораторијске реагенсе.

Све финансијске трансакције су јавно објављене по законској процедури за здравствене установе, на порталу финансија, интернет сајту, порталу јавних набавки, а фактуре се региструју у централни регистар и у апликацији „Монео“ преко које фонд врши контролу и испалћује стедства која су раније наменски опредељена.

Службе дома здравља
Контакт информације