Дом здравља Сврљиг

Др Љубинко Ђорђевић

Телефон за хитне позвие

Радно време

24/7

РАСПОРЕД Рада лекара

Др Љубинко Ђорђевић

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА У ДОМУ ЗДРАВЉА СВРЉИГ

У Дому здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ у Сврљигу,  у недељу 09. децембра 2018. године,  у оквиру континуиране медицинске едукације,  организоваће се курс „Прехоспитално обезбеђење дисајног пута“.

Курс је организован од стране Друштва лекара ургентне медицине Србије и одлуком Здравственог савета Србије бр 153-02-3135/2018-01 акредитован је као Национални курс 1. категорије за лекаре и медицинске сестре-техничаре.

Број поена за полазнике је 6.

Број поена за предаваче је 12.

Цена курса је 2000 динара.  За чланове Друштва лекара ургентне медицине курс је бесплатан.

Више информација и пријаве за курс

063/709-64-11 Прим.  др Татјана Рајковић

064/00-666-21 др Далибор Јевтић

Службе дома здравља
Контакт информације