Дом здравља Сврљиг

Др Љубинко Ђорђевић

Телефон за хитне позвие

Радно време

24/7

РАСПОРЕД Рада лекара

Др Љубинко Ђорђевић

АКЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА ДОМА ЗДРАВЉА СВРЉИГ У АПРИЛУ МЕСЕЦУ

Дом здравља „Др Љубинко Ђорђевић“ Сврљиг наставио је и априла месеца акцију превентивних прегледа. Медицинске екипе обилазиле су становнике у Округлици, Лабукову, Попшици, Влахову и Лукову. Том приликом обављани су превентивни прегледи, мерење крвног притиска и шећера у крви, рађен је скрининг на шећерну болест и кардиоваскуларни ризик, дељен је здравствено пропагандни материјал.

У наредном периоду се очекује и отварање и почетак рада Саветовалишта за дијабетес које ће радити у склопу Службе за здравствену заштиту одраслог становништва.

Службе дома здравља
Контакт информације