Дом здравља Сврљиг

Др Љубинко Ђорђевић

Телефон за хитне позвие

Радно време

24/7

РАСПОРЕД Рада лекара

Др Љубинко Ђорђевић

МИСИЈА Дома здравља

Дом здравља Сврљиг је здравствена установа на примарном нивоу чија је основна улога очување и унапређење здравља, превенција и рано откривање болести, лечење и рехабилитација корисника здравствене заштите, применом савремених медицинских доктрина, у складу са властитим и могућностима заједнице.

Службе дома здравља
Контакт информације