Помоћне раднице из службе хигијене опремљене су новим радним униформама и кломпама.

Свакодневно одржавање беспрекорне хигијене просторија Дома здравља приоритетни је задатак свих радница поменуте службе.