Дом здравља Сврљиг

Др Љубинко Ђорђевић

Телефон за хитне позвие

Радно време

24/7

РАСПОРЕД Рада лекара

Др Љубинко Ђорђевић

Нове униформе за хигијеничарке Дома здравља

Помоћне раднице из службе хигијене опремљене су новим радним униформама и кломпама.

Свакодневно одржавање беспрекорне хигијене просторија Дома здравља приоритетни је задатак свих радница поменуте службе.

Службе дома здравља
Контакт информације