Дом здравља Сврљиг свакодневно ради на уређењу како екстеријера тако и свог ентеријера са посебним нагласком на одржавање беспрекорне хигијене.

Недавно је завршено фарбање ограде Дома здравља а тренутно се ради и на фарбању свих потребних површина у унутрашњости зграде као и на уређењу травнатих површина дворишта Дома здравља.

Сви радници Дома здравља Сврљиг који добровољно учествују у обављању поменутих радова ЈАВНО СЕ ПОХВАЉУЈУ од стране руководства Дома здравља Сврљиг.