Распоред рада сестара на терену


Милкана Васиљковић

Амбуланта

село Лалинац

8 – 8,30

Амбуланта

село Галибабинац

9 – 9,30

Амбуланта

село Давидовац

9,45 – 10,15

Амбуланта

село Попшица

11 – 11,30

Амбуланта

село Грбавче

12 – 13


Мимица Анђелковић

Амбуланта

село Извор

7,30 – 10,30

Амбуланта

село Бурдимо

10,40 – 12,30


Виолета Милојковић

Амбуланта

село Луково

7 – 8,30

Амбуланта

село Гушевац

9 – 14

Сестре су на терену сваког радног дана

Телефон

018/ 821-523

Факс

018/ 821-001

Тел. за хитне позиве

018/ 821-402

Електронска пошта:

dzsvrljig@gmail.com