Видео надзор у Дому здравља

У циљу превенције и безбедности запослених радника и имовине, у Дому здравља Сврљиг је данас завршена уградња видео надзора. Са укупно 12 распоређених камера извршена је покривеност Дома здравља у целини као и свих приступних улаза у Дом здравља.