Руководство Дома здравља:

Директор: Др Љутомир Давидовић, спец. медицине рада
Секретар: Душко Будимовић
Главна сестра: Весна Видојковић

Служба физикалне медицине:

Начелник службе физикалне медицине: Др Зора Томић, спец. физикалне медицине

Служба гинекологије:

Др Душан Радивојевић, спец. гинекологије, начелник службе гинекологије
Др Миленко Недељковић, спец. гинекологије

Служба лабараторијске дијагностике:

Др Антић Предраг, спец. клиничке биохемије, начелник дијагностичке службе

Служба медицине рада:

Др Љутомир Давидовић, спец. медицине рада
Др Оливера Анђелковић, доктор медицине

Служба опште медицине:

Др Фуад Мехмедовић, спец. опште медицине, начелник опште медицине
Др Зорица Милојић,спец. опште медицине
Др Снежана Спасојевић Петровић,спец. опште медицине
Др Оливера Савић,спец.ургентне медицине
Др Мома Михаиловић,спец. ургентне медицине
Др Славољуб Петковић, доктор медицине
Др Данијела Марковић, доктор медицине
Др Наташа Цојић, доктор медицине
Др Ирена Богдановић, доктор медицине
Др Александра Божиновић-Радосављевић, доктор медицине
Др Дејан Антић, доктор медицине
Др Марина Миливојевић, доктор медицине

Служба педијатрије:

Др Драган Будимовић, спец. педијатрије, начелник педијатрије
Др Мирослава Здравковић, доктор медицине
Др Јасница Ђорђевић, спец. опште медицине
Др Марија Павловић, доктор медицине

Служба радиолошке дијагностике:

Др Татјана Караџић, спец. радиологије

Служба стоматологије:

Др Властимир Стаменовић, спец. за болести уста и зуба
Др Драган Караџић,спец.дечије превентивне стоматологије
Др ДраганаРадосављевић, доктор опште стоматологије