Распоред рада сестара на терену:

Милкана Васиљковић

1. Амбуланта село Лалинац 8 – 8,30

2. Амбуланта село Галибабинац 9 – 9,30

3. Амбуланта село Давидовац 9,45 – 10,15

4. Амбуланта село Попшица 11 – 11,30

5. Амбуланта село Грбавче 12 – 13

Мимица Анђелковић

1. Амбуланта село Извор 7,30 – 10,30

2. Амбуланта село Бурдимо 10,40 – 12,30

Виолета Милојковић

1. Амбуланта село Луково 7 – 8,30

2. Амбуланта село Гушевац 9 – 14

Сестре су на терену сваког радног дана