Нормализовано грејање у Дому здравља

Пуштањем у рад новог котла на чврсто гориво нормализовано је грејање у Дому здравља Сврљиг.

Котао је купљен захваљујући несебичној помоћи локалне самоуправе општине Сврљиг.