МИСИЈА Дома здравља

Дом здравља Сврљиг је здравствена установа на примарном нивоу чија је основна улога очување и унапређење здравља, превенција и рано откривање болести, лечење и рехабилитација корисника здравствене заштите, применом савремених медицинских доктрина, у складу са властитим и могућностима заједнице.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*