МИСИЈА Дома здравља

Дом здравља Сврљиг је здравствена установа на примарном нивоу чија је основна улога очување и унапређење здравља, превенција и рано откривање болести, лечење и рехабилитација корисника здравствене заштите, применом савремених медицинских доктрина, у складу са властитим и могућностима заједнице.