Стоматолошка служба Дома здравља Сврљиг у свом саставу има три доктора стоматологије са вишегодишњим искуством, од којих једног доктора опште стоматологије и два доктора са специјализацијом.

Служба је опремљена савременим стоматолошким столицама и квалитетно и професионално пружа велики број услуга.

Здравственим осигураницима који су ослобођени плаћања партиципације (деца, труднице, особе преко 65 год. старости и остали), потпуно БЕСПЛАТНО, врши се пружање СВИХ здравствених услуга.

Изузетна повољност је ПОТПУНО БЕСПЛАТНА израда протеза пацијентима, здравственим осигураницима, старијим од 65 година.

Све врсте услуга прузају се и пацијентима који плаћају стоматолошке услуге или немају здравствене књижице из свих крајева Србије и то по званичном ценовнику који је изузетно повољан и прилагођен ниском стандарду нашег становништва.

Ценовник Стоматолошке службе:

Ц Е Н О В Н И К

 1. Вађење зуба без ињекције 550 динара
 2. Вађење зуба са ињекцијом 700 динара
 3. Компликовано вађење зуба 950 динара
 4. Амалгамска пломба 700 динара
 5. Хелио пломба на предњим зубима 800 динара
 6. Хелио пломба на бочним зубима 900 динара 
 7. Мортална ампутација 800 динара
 8. Лечење дубоког каријеса 550 динара
 9. Канално лечење неинфициране пулпе по каналу 800 динара
 10. Канално лечење инфициране пулпе по каналу 950 динара
 11. Ултразвучно уклањање каменца по вилици 600 динара
 12. Тотална протеза 7 000 динара
 13. Парцијална протеза 6 000 динара
 14. Додатак зуба или кукице 600 динара
 15. Репаратура протезе 550 динара
 16. Индиректно подлагање протезе 950 динара
 17. Скидање старе круне 550 динара
 18. Цементирање старе круне 450 динара

Дом здравља Сврљиг на основу одлуке Управног одбора, пружа услуге обезбеђења јавних скупова и манифестација као и услуге санитетског транспорта на лични захтев. Услуге спадају у ванстандардне услуге које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, већ на лични захтев грађана или организација и плаћају се по наведеном ценовнику.

ЦЕНОВНИК МЕДИЦИНСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНИХ СКУПОВА

– Ангажовање и дежурство екипе (лекар, мед.сестра и возач), по сату…..2000,оо дин
– Ангажовање и дежурство екипе (мед.сестра и возач), по сату ……1300,оо дин
– Ангажовање и дежурство екипе (возач), по сату………………………..800.оо дин
– Санитетски превоз, по км………………………………………………………….45,оо дин